play heart heart-filled arrow-left arrow-right arrow-down question user hash Logo 2 4pagination-right pagination-right faq-right Barn filmar Malmö Del 2 – BUFF PLAY

Logga in:

Barn filmar Malmö Del 2 (44 min)

  • #Seminarier

Seminariet är uppdelat i två delar som är 40 minuter.
Du kan se del 1 här: https://play.buff.se/film/barn-filmar-malmo/

Sedan en tid tillbaka pågår i Malmö ett arbete med att involvera stadens yngsta invånare i en medborgardialog kring planeringen och utformningen av framtidens Malmö. Som en del av detta arbete har stadens samtliga 209 förskolor inbjudits att berätta om sin stad med hjälp av film. Tanken är att barnen själva fotograferar, ritar och berättar om sina liv i Malmö. Tag del av exempel, erfarenheter och en diskussion kring pedagogiska idéer och utgångspunkter. Seminariet är utformat som en del av implementeringen av FN:s barnkonvention i Malmös strategiska arbete.

Projektet är ett initiativ av Pedagogisk Inspiration Malmö, en avdelning inom Malmö stad som arbetar för skolutveckling och skolforskning i Malmö stads alla skolformer, och genomförs i samarbete med produktionsbolagen Film Fatale och Swedish Ecstacy Film.

I seminariet medverkar också Suzanne Osten, Margareta Rönnberg, Ylva Mårtens m.fl.

Efter att seminariet publicerats kommer det att ligga kvar på BUFFplay till och med fredag 19:e mars.

  • Språk & undertexter: Svenskt tal