play heart heart-filled arrow-left arrow-right arrow-down question user hash Logo 2 4pagination-right pagination-right faq-right Barndom – barnsyn – barnkultur – BUFF PLAY

Logga in:

Barndom – barnsyn – barnkultur (31 min)

  • #Seminarier

Barnkulturen präglas av vuxnas idéer om barndomen och vuxnas syn på hur barn bör vara – och därför är barnkulturen en arena för såväl pedagogik som maktutövning. En rikt illustrerad populärvetenskaplig föreläsning av universitetslektor Ylva Lorentzon, verksam vid Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

I samarbete med Centrum för barnkulturforskning.

Seminariet kommer att ligga kvar på buffplay.se till och med den 19:e mars.