play heart heart-filled arrow-left arrow-right arrow-down question user hash Logo 2 4pagination-right pagination-right faq-right Svensk barnfilm, nationalism och representation – BUFF PLAY

Logga in:

Svensk barnfilm, nationalism och representation (45 min)

  • #Seminarier

Svensk barnfilm har en stolt tradition och ett internationellt gott rykte  men den genomsyras också av framträdande nationella diskurser och brist på mångfald. Anders Åberg, universitetslektor vid Linnéuniversitetet, forskar om svensk barnfilm och nationalism ur ett historiskt perspektiv. Malena Janson, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, har undersökt vem som får synas i samtida svensk barnfilm. Efter varsin miniföreläsning möts de i ett samtal som leds av Daniel Lundquist.

I samarbete med Centrum för barnkulturforskning.