play heart heart-filled arrow-left arrow-right arrow-down question user hash Logo 2 4pagination-right pagination-right faq-right Fem programpunkter om filmkunnighet – BUFF PLAY

Logga in:

Fem programpunkter om filmkunnighet

Måndag 14/3 är startskottet för årets seminarieprogram som inleds av fem programpunkter på tema filmkunnighet. 

Samtliga seminarier ligger kvar på buffplay.se till och med den 19:e mars.

 

Barndom – barnsyn – barnkultur

Barnkulturen präglas av vuxnas idéer om barndomen och vuxnas syn på hur barn bör vara – och därför är barnkulturen en arena för såväl pedagogik som maktutövning. En rikt illustrerad populärvetenskaplig föreläsning av universitetslektor Ylva Lorentzon, verksam vid Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

I samarbete med Centrum för barnkulturforskning.

 

Barn filmar Malmö

Seminariet är uppdelat i två delar.

Sedan en tid tillbaka pågår i Malmö ett arbete med att involvera stadens yngsta invånare i en medborgardialog kring planeringen och utformningen av framtidens Malmö. Som en del av detta arbete har stadens samtliga 209 förskolor inbjudits att berätta om sin stad med hjälp av film. Tanken är att barnen själva fotograferar, ritar och berättar om sina liv i Malmö. Tag del av exempel, erfarenheter och en diskussion kring pedagogiska idéer och utgångspunkter. Seminariet är utformat som en del av implementeringen av FN:s barnkonvention i Malmös strategiska arbete.

Projektet är ett initiativ av Pedagogisk Inspiration Malmö, en avdelning inom Malmö stad som arbetar för skolutveckling och skolforskning i Malmö stads alla skolformer, och genomförs i samarbete med produktionsbolagen Film Fatale och Swedish Ecstacy Film.

 

Barn filmar Malmö del 1 

Innehåll: Barnens trafikfilm, Barns perspektiv, Uppdrag Rådhustorget mm. 

Medverkande: Andreas Schönström –  kommunalråd , Per Dahlbeck – projektledare och utvecklingspedagog, Amanda Neleryd – gatukontoret, BID Malmö – Hjalmar Falck och Jeanette Berga, Förskolan Sorgenfri.

 

Barn filmar Malmö del 2

Innehåll: Corona på kylskåpet, Skolarbeten mm.

Medverkande: Ylva Mårtens – journalist, Margareta Rönnberg – professor, Lekattens förskola avd. Pingvinen, Sara Nielsen och Mattis Gustavsson – Backaskolan, Per Dahlbeck- projektledare och utvecklingspedagog, Suzanne Osten – regissör, Lasse Persson – regissör och animatör

 

Bokstart: Film  och språkutveckling

Medverkande: Ina Alm, Ann Holmgren Aurebekk

Under 2020 har BUFF genomfört visningar för små barn i åldern från 4 månader till lågstadieålder i samarbete med flera bibliotek i Malmö. Pedagogen och språkforskaren Ina Alm delar med sig av sina erfarenheter från visningarna och samtalar med filmskaparen Ann Holmgren Aurebekk, som gjort en serie filmer för barn i åldern 0-2 år med fokus på rytm, färg, former och fantasi.

Seminariet är en del av projektet Bokstart och genomförs med stöd av Region Skåne och Statens Kulturråd.

 

FOMP: Workshop med praktiska filmtips för skolan 

Står du i startgroparna för att jobba med film med din klass/fritidsgrupp eller kanske helt enkelt vill filma själv? Är det så att du inte riktigt vet vad du ska ge dina elever för råd vid filmning?

FOMP (Föreningen film- och mediepedagogik) kommer i denna workshop visa på enkla tips om vad som är bra att tänka på när ni ska göra film i skolan.

Efter att seminariet publicerats kommer det att ligga kvar på BUFFplay till och med fredag 19:e mars.

Uppföljande frågestund med pedagog

Onsdag 17/3 17:00 På ZOOM via den här länken.

För att kunna använda Zoom behöver du varken registrera dig eller ladda ner appen. Försök gärna ansluta 10 min tidigt för att undvika tekniskt strul. Läs mer om Zoom på zoom.com.

Till alla nyheter