BUFFplay användarvillkor

 1. Definition

  Med BUFF, organisationen, vi och oss menas BUFF Filmfestival. Med kompatibel enhet menas en enhet som är kompatibel med plattformen så som det är framställt i dessa villkor. Med användare menas en person som har tagit del av den nödvändiga informationen och godkänd användarvillkoren på plattformen. Med användarkonto menas ett konto tillhandahållen av en användare med BUFF Filmfestival i syfte att välja och se plattformsinnehåll genom plattformen. Med plattformsinnehåll/innehåll menas film eller audiovisuellt material eller annat material som finns på plattformen.

  Med plattform menas det digitala innehåll som finns tillgängligt på plattformen tillhandahållen av oss (och/eller av vår tredjepart serviceleverantör på våra vägnar). Och inkluderar alla sidor, information, material, text, grafik och faciliteter på plattformen.

 2. Godkännande av användarvillkoren

  Dessa användarvillkor utgör basen för vad du godkänner när du använder organisationens plattform för att välja och se våra filmer och annat innehåll. Dessa villkor representerar ett juridisk bindande kontrakt mellan dig och organisationen. Vid att använda plattformen (som inkluderar tillgång till plattformen, att skapa en användare, och/eller välja/se valfritt innehåll), accepterar du dessa användarvillkor och godkänner att efterleva dessa. Ifall du behöver kontakta oss med frågor kring plattformen, kan du göra det genom att skicka en epost till följande adress: buffplay@buff.se. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor.

 3. Användning av plattformen

  Plattformen tillåter dig att välja och se innehållet till din privata användning i tråd med dessa villkor, inkluderat alla specifika villkor gällande för särskilt innehåll. För att välja och se innehåll måste du vara 16 år eller äldre, eller ha godkännande av din målsman. Du måste befinna dig i Sverige där innehållet är auktoriserat att vara tillgängligt. Du godkänner att ej använda eller försöka att använda plattformen utanför detta geografiska territorium. Vi kan komma att använda geofilter/ geoblockeringsteknologi för att verifiera att du följer villkoren och för att motverka tillgång utanför detta territorium. Du är ansvarig för att säkra att alla personer som har tillgång till användning av plattformen genom din internetuppkoppling är informerad om dessa villkor och följer dem.

  Åldersgränser

  För att skydda barn från att se filmer som kan vara till skada för deras välbefinnande har vi satt åldersgränser på filmerna. Filmerna kan ha åldersgränserna barntillåten, 7, 11 eller 15 år. Filmerna med åldersgräns under 15 år är granskade av statens medieråd. Åldersgränsen står vid varje film. Vi använder de satta reglerna för åldersgränser av statens medieråd och applicerar därmed ledsagarregeln. Ledsagarregeln innebär att barn som fyllt elva men inte femton år får se film med 15-årsgräns som visas i sällskap med en person över 18 år. En film med 7-årsgräns ses av barn under 7 år i sällskap med en vuxen, och en film med 11-årsgräns får ses av barn som fyllt sju men inte elva år i sällskap med en vuxen. En 15-årsgräns betyder att en film bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Om användaren är under 15 så är det vuxen målsman som ansvarar för skyddet av barnet och att följa åldersgränserna.

 4. Tekniska förutsättningarna

  Du är ansvarig för att göra eventuella nödvändiga förberedande åtgärder så att du får tillgång till plattformen, inkluderat att tillhandahålla och säkra de nödvändiga tekniska förutsättningarna för att använda plattformen. Användning av plattformen kräver en kompatibel enhet, en viss mjukvara (avgift kan tillkomma), och internetuppkoppling. Användningen av plattformen kan påverkas av dessa faktorer, deras prestationsförmåga och kan komma att ändras. Vi kommer att använda rimliga åtaganden för att meddela dig eventuella ändringar.

 5. Kompatibla enheter och mjukvara

  Du hittar detaljerat information om systemkraven på vår FAQ-sida. Du medger att plattformen kanske inte kommer att fungera på alla kompatibla enheter listat, särskilt äldre enheter, webbläsare, och/ eller operativsystem. Internetuppkoppling med hög hastighet rekommenderas starkt.

 6. Användarkonto

  Några viktiga detaljer om ditt användarkonto:

  • Dela aldrig din kontoinformation med någon annan;
  • Du är enda ansvariga för att behålla ditt användarkonto konfidentiell och för säkerheten för ditt användarkonto och för alla aktiviteter som sker på eller genom ditt användarkonto;
  • Du godkänner att meddela organisationen direkt ifall säkerheten till ditt konto är komprometterat;
  • Organisationen ska inte vara ansvarig för några förluster som uppstår vid icke-auktoriserat användning av ditt användarkonto;
  • Om du skapar ett användarkonto och/eller använder plattformen på vägnar av någon annan, så garanterar du att du har den personens godkännande att göra så. Du godkänner också allt ansvar och konsekvenserna av några brott på dessa villkor från någon icke-auktoriserat aktivitet du företar dig. Du ska inte ha tillgång till eller försöka tillgå ett användarkonto som du inte har auktorisation att använda. Du godkänner att uppge korrekt och fullständig information när du blir en användare, och när du använder plattformen godkänner du att uppdatera denna information för att hålla den korrekt och fullständig. Du erkänner att datavolymen är hög vid användning av plattformen. Du är enda ansvariga för internetanvändningen och internetavgifter som uppstår när du använder plattformen.
 7. Personskydd

  Vi respekterar ditt personskydd. Läs mer om vår sekretessförklaring och hur vi hanterar persondata här.

 8. Plattformsservice och tillgänglighet

  Vi kan komma att ändra, utsätta eller ta bort plattformen eller plattformsinnehåll när som helst utan att meddela dig. Vi tar ej ansvar om plattformen är otillgänglig eller något innehåll är otillgängligt ifall du har brutit mot några av användarvillkoren eller det uppstår något som är utanför vår kontroll

 9. Regler för användning

  Du ska endast använda plattformen och ta del av plattformsinnhållet på ett sätt som överensstämmer med användarvillkoren. Du är auktoriserad att använda plattformsinnehållet endast för privat och icke-kommersiell användning. Du får ej göra något av plattfromsinnehållet till föremål för användning kommersiellt, utbildningssyfte, eller någon annan användning som inte uttryckligen är beskrivit i dessa villkor. Du godkänner att inte av någon anledning kränka, kringgå, demontera, dekompilera, demontera eller på något sätt mixtra med någon del av säkerhetsteknologin relaterat till plattformen eller plattformsinnehållet, du godkänner att inte mixtra med, ta bort eller alterera någon digital rättighetsinformation på plattformen eller i plattformsinnehållet, ej heller försöka eller assistera någon annan att göra detta. Du får ej använda plattformen på ett sätt som är olagligt, icke-auktoriserat av oss, eller i konflikt med dessa villkor. Din användning av plattformen kan komma att övervakas av organisationen eller serviceleverantör i syfte att motverka brott på dessa villkor.

 10. Tredjepartsanvändning

  Viss information förekommande på plattformen kan koppla dig till sidor som inte ägs eller kontrolleras av organisationen. Organisationen tar ej ansvar för innehållet på dessa sidor eller annat tredjepartsmaterial som kommer att finnas på plattformen.

 11. Upphovsrättsligt skyddat material

  Plattformen och plattformsinnehållet innehåller information om och material som ägs av organisationen och/eller rättighetsinnehavarna och är bekyttat av olika lager gällande immaterialrätt och upphovsrätt till kreativa verk. Organisationen reserverar för sig och tredjeparts rättighetsinnehavare alla rättigheter i delar av världen. Du får ej (och får ej ge andra) godkännande eller assistera någon annan person att ta bort eller mixtra med någon information om upphovsrättsligt skyddat material som finns på plattformen. Vi tar överträdande av immaterialrätten på stort alvar.

  • Du får endast använda plattformsinnehållet och relaterad information och material i samband med användning av plattformen och i tråd med användarvillkoren och aldrig för någon annan anledning; ej lasta ner, lägga upp, kopiera, reproducera, kommunicera med publiken, sända ut, publicera, ändra, manipulera, hyra, låna, leasa, sälja, distribuera eller skapa någon form för derivat från någon del av plattformsinnehållet.
  • Du får ej kopiera, reproducera, modifiera eller manipulera någon del av plattformen och/eller plattformsinnehållet på något sätt.

  Vi förbehåller oss alla rättigheter och rätten att använda alla hjälpmedel tillgängliga för oss för att förhindra överträdelser av lagar om upphovsrättsligt skyddat material när det gäller vårt eller våra rättighetsägare eller serviceleverantörers material på plattformen. Organisationens logga, grafik och varumärke ägs av organisationen. Annan grafik, såsom bilder och logos som används på plattformen kan vara skyddat av respektive ägare. Du har ej tillstånd, rättigheter eller lisens till att använda något av dessa varumärken och material.

 12. Avslutning

  Vi kan komma att:

  • avsluta avtalet som skapats mellan dig och organisationen i överenskommelse med villkoren
  • utsätta tillgången till plattformen (eller någon del av den) eller någon del av innehållet utan att meddela.

  Vi är inte ansvariga ifall för någon som helst anledning plattformen inte är tillgänglig i någon period. Från tid till annan, vi kan komma att begränsa tillgången till delar av plattformen eller plattformsinnehållet. Vi har rätten att ta bort vilket som helst användarkonto till vilken tid som helst ifall enligt vår bedömning du har misslyckats att uppfylla våra villkor. Din användning av plattformen kan då upphöra när som helst.

 13. Ansvarsfriskrivning

  Du använder plattformen på eget ansvar. Organisationen garanterar inte en oavbrutet eller felfri användning av plattformen och är ej ansvarig för någon förlust som kan komma av att använda plattformen, inkluderat men ej begränsat till, förlust, korruption, virus, hacking, angrep, eller andra säkerhetsintrång utanför organisationens, rättighetsinnehavarens och serviceleverantörernas rimliga kontroll, inkluderat men ej begränsat till, hur din kompatibla enhet eller internetuppkoppling fungerar.

 14. Övrigt

  Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och organisationen i samband med plattformen. I fall att någon av eller delar av dessa villkor inte är giltiga, så är fortfarande dem andra villkoren giltiga. Vi tar ej ansvar för ifall vi inte lyckas att uppfylla våra förpliktelser ifall det är på grund av omständigheter som vi inte kan kontrollera. Vi kan komma att meddela dig i hänvisning till plattformen genom att skicka dig en epost.

 15. Villkor relaterat till filmutbudet

  (15.1) För att få tillgång till plattformen behöver du köpa ett digitalt festivalpass (99 sek, varav 25% moms) och vara äldre än 16 år eller ha godkännande av en vuxen som ansvarar för att du endast tar del av det innehåll som motsvarar reglerna i sektionen om åldersgränser.

  (15.2) När du har köpt det digitala festivalpasset, kommer vi att skicka dig en epost med en uppsummering av ditt köp. När ditt köp är godkänt kommer du att få tillgång till filmerna på plattformen under perioden 13–19 mars 2021.

  (15.3) Ifall du skulle ha problem med att strömma en titel, vänligen kontakta organisationens kundtjänst som framställt i FAQ så kommer vårt supportteam att försöka hjälpa dig med ditt problem.

  (15.4) Att kolla film
  Varje film kommer att finnas tillgänglig på sidan i 24 timmar efter sin respektive starttid. Innehållet och plattformen är endast tillgänglig mellan 13–19 mars 2021. Efter denna period kommer filmerna ej att vara tillgängliga på plattformen. För din information, några av filmerna har begränsat antal strömningar.